Acasă » Istoric

Istoric

istorieInfiinţarea Liceului Tehnologic Construcţii de Maşini Mioveni este strâns legată de amplasarea Uzinei de Autoturisme în localitatea Colibaşi, urmând să devină principalul izvor de personal calificat pentru această platformă industrială.
Lucrările de construcţie, începute în anul 1967, se desfăşoară in paralel cu cele ale Uzinei de Autoturisme şi se finalizează în anul 1969 iar porţile liceului se deschid în 1969 sub numele de Grup Şcolar U.A.P. Colibaşi.

  • 1969/1970–unitatea şcolară are următoarele forme de învăţământ:profesional, maiştri, postliceal
  • 1972/1978 –în unitatea şcolară funcţionează un club sportiv cu secţii de box şi lupte pentru pregătirea viitorilor participanţi la olimpiade.
  • 1974/1975 – se înfiinţează treapta I de liceu industrial, profil mecanic şi electrotehnic.
  • 1976/1977 – se înfiinţează treapta II de liceu industrial curs de zi şi seral, în specializările: electromecanic, electrician întreţinere şi reparaţii ,mecanic combustie internă, mecanic maşini şi utilaje ,prelucrător la cald
  • 1990/1991 – se înfiinţează clase de liceu curs de zi şi seral, filiera teoretică.
  • 1990/2003 – în unitatea noastră se produc transformări în concordanţă cu noua reformă a învăţământului românesc, ce fundamentează planul de şcolarizare pe dezvoltarea socială, economică şi culturală la nivelul localităţii şi judeţului.
  • 2003/2004 – se înfiinţează clasele de arte şi meserii, cu specializările:lucrător în mecanica de motoare, lucrător în mecanica de montaj, întreţinere şi reparaţii, lucrător în lăcătuşărie mecanică structuri, lucrător în prelucrări prin aşchiere, lucrător în electrotehnică.
  • 2010-2014 – unitatea şcolară are forme de invăţământ , liceu tehnic rută directă şi rută progresivă cu specializările :tehnician electrician electronist auto,tehnician electrotehnist, tehnician in automatizări, tehnician transporturi, tehnician mecatronist, tehnician mecanic intreţinere şi reparaţii ; şcoală profesională calificarea sudor şi mecanic auto
  • 2012 – se schimbă denumirea unităţii şcolare din Grup Şcolar Construcţii de Maşini Colibaşi în Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini Mioveni