Acasă » Resurse Umane » Misiunea si viziunea

Misiunea si viziunea

             MISIUNEA


               Misiunea noastră este de a asigura  dezvoltarea  fiecărui elev la potenţialul său maxim, punând accentul pe însuşirea valorilor promovate prin filosofia educaţională a şcolii în vederea  dobândirii de competenţe care asigure servicii educative şi  satisfacă nevoile comunităţii pentru educaţia permanentă.  Unitatea nostra asigura servicii de educaţie şi formare profesională ce au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în proces şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii. Promovează un învăţământ modern, centrat pe elev care alternează metodele tradiţionale de predare învăţare cu metode moderne.

               În mod programatic, atat liceul cat si şcoala profesionala, îşi propune să ofere oportunităţi şi să sprijine elevii pentru:

 • Formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de a rezolva probleme pe baza relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii.
 • Valorizarea propriilor experienţe, în scopul unei orientări profesionale optime pentru piaţa muncii şi/sau pentru învăţământul superior.
 • Dezvoltarea capacităţii de integrare activă în grupuri diferite: familie, mediu profesional, prieteni etc.
 • Dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială: comunicare, gândire critică, luarea deciziilor, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informaţii complexe.
 • Cultivarea expresivităţii şi a sensibilităţii, în scopul împlinirii personale şi a promovării unei vieţi de calitate.
 • Formarea autonomiei morale.

 

VIZIUNEA


 

           Liceul Tehnologic Constructii de Masini Mioveni isi propune ca finalitate:

 • Un absolvent educat şi instruit, capabil de inserţie profesională şi socială rapidă.
 • Un absolvent cu o mare putere de adaptare şi flexibilitate la schimbările impuse de o societate dinamică.
 • Să asigurăm pentru tinerii şi adulţii din zona Mioveni, judeţul Arges şi din alte judeţe din imprejurimi o excelenta pregatire în domeniile electric, mecanica, electronica-automatizari, servicii de educaţie şi instruire profesională;
 • Prin introducerea de noi calificari profesionale:, tehnician in automatizari, tehnician electrician electronist auto, sculer-matriţer stimulam dezvoltarea carierei şi creşterea potenţialului economic şi social al zonei.
 • Serviciile oferite de şcoală au la bază calitatea, performanţa, promovareavalorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în proces şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii.