Acasă » Oferta educationala » Prezentare oferta

Prezentare oferta

Învățământ liceal
Forma de învățământ: zi

CLASA a IX-a – ciclul inferior al liceului

FILIERA TEHNOLOGICĂ – PROFIL TEHNIC

˚ domeniul electronicã-automatizãri – 28 locuri
˚ domeniul electric − 28 locuri
˚ domeniul mecanicã – 56 locuri

FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFIL SPORTIV
˚ specializarea : fotbal+handbal – 28 locuri


Forma de învățământ: seral

FILIERA TEHNOLOGICĂ – PROFIL TEHNIC

CLASA a XI-a – ciclul superior al liceului

Tehnician mecanic pentru ȋntreţinere şi reparaţii -28 locuri


Învățământ profesional cu durata de 3 ani

domeniul mecanicã, calificarea profesionalã :

° sculer matriţer – 28 locuri
° sudor – 28 locuri

Învățământ profesional dual

 

domeniul mecanicã, calificarea profesionalã :

° Electromecanic utilaje şi maşini industriale – 20 locuri
° Mecanic echipamente hidraulice şi pneumatice – 10 locuri