Acasă » Resurse Umane » Catedre / Comisii

Catedre / Comisii

ORGANISME FUNCŢIONALE LA NIVELUL UNITĂŢII DE ȊNVĂŢĂMANT

AN ŞCOLAR 2017 –2018

Denumire comisie Preşedinte/responsabil

Membri / funcţia

1.Consiliul de Administraţie Dinuţă Ghiorghe Reprezentanti cadre didactice:
1.Dinuţă Ghiorghe
2.Mărgărit Ileana
3.Mazilu Daniela
4.Dobre Teodor
5.Ducan Cristinel
6. Florea Elena
Reprezentanti Primăria Şi Consiliul Local Mioveni:
1.Ionescu Marilena
2.Didiţă Ghiorghe
3.Stoica Cornel
Reprezentanti părinţi :
1.Ciungu Cristinel
Reprezentanţi ai operatorilor economici:
1.Marinela Ion, SC Automobile Dacia SA
2.Traian Feraru , SC Piroux Industri
3.Sima Marian, SC SimaArgeş SRL
Reprezentant sindicat :
1.Zafiu Doina
Secretar :
Militaru Adina
2. Consiliul Profesoral Dinuţă Ghiorghe Secretar: Stan Nicoleta
Membrii: 63 cadre didactice incadrate in anul scolar 2017-2018
3. Consiliul reprezentativ al părinţilor    Ciungu Cristinel
Ciobanu Ionuţ
Diaconu Marian
Tică Florentina
Constantin Valentin
4. Consiliul şcolar al elevilor  

 Gicaru Florentin Ionuţ

 

Porumbel Florin Georgel, vicepreşedinte
Spȋnache Dan Alexandru, vicepreşedinte
Enescu Anamaria , secretar
5. Consiliul clasei Diriginti Cadrele didactice care predau la clasa

 

CATEDRE/COMISII METODICE
AN ŞCOLAR 2017 –2018
I. CU CARACTER PERMANENT

Denumire consiliu

Responsabil

 Membri / funcţia
 

Comisii metodice

Limba şi literatura romana

Cepăreanu Laura

Limbi moderne

Mazilu Daniela

Matematica-informatica

Militaru Adina

Fizica/chimie/biologie

Marcu Mihaela

Istorie/geografie/religie/socio-umane

Dobre Teodor

Ed. Fizicã şi sport

Ducan Cristinel

Tehnică

Tudor Zorina

Dirigenţie

Uţică Viorica
 

Comisia pentru curriculum

Limbă şi comunicare

Laura Cepăreanu

Matematică şi ştiinţe

Militaru Adina

Om şi societate

Dobre Teodor

Ed. fizică şi sport

Ducan Cristinel

Tehnologii

Florea Elena

Consiliere şi orientare

Dinescu Mihaela

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

( CEAC )

Dragomir Laura

Reprezentanti cadre didactice:

1.Popescu Elena

2.Fudulu Anca

3.Florea Elena

4. Şerban Aurel

Reprezentant Consiliu local

Reprezentat  Consiliu reprezentativ al părinţilor:

Reprezentant al agenţilor economici

Reprezentant al elevilor

Reprezentant sindicat

Zafiu Doina

Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă

Florea Elena

1.Avram Mihaela

2.Popescu Andreea

3.Tică Maria , secretar sef

4.Mandu Gabriela, contabil;

Comisia de securitate  şi sãnãtate ȋn muncã şi pentru situaţii de urgenţă

 

Dinuţă Ghiorghe 1.Florea Elena

2.Olteanu Dumitru

3. Tică Maria , secretar sef

4.Mandu Gabriela, contabil;

5.Zafiu Ioan, informatician

6.Zaboloteanu Alin, administrator

Comisia pentru controlul manegerial Intern Mărgărit Ileana 1.Dinuţă Ghiorghe, director

2.Dobre Teodor

3.Iordan Mirela

4.Florea Elena

5.Militaru Adina

6.Tică Maria , secretar sef

7.Mandu Gabriela, administrator financiar

8.Zafiu Ioan, informatician

Comisia pentru  prevenirea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării  în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii

 

 Dinuţă Ghiorghe 1.Dinescu Mihaela

2.Aurariu Ionela

3.Cepăreanu Laura

4.Dobre Teodor

5.Iordan Mirela

6.Zafiu Doina

Comisia pentru proiecte , parteneriate şi programe educative

 

Zaboloteanu Georgiana

 

 

 

 

Cȋrstoaia Răzvănel

Ilinca Lucian

Iordan Mirela

Cepăreanu Laura

Ungureanu Nicoleta

II.CU CARACTER TEMPORAR

 Comisia de acordare a sprijinului financiar ȋn cadrul programului Naţional de Protecţie Socialã ,,Bani de liceu ,,

 

 
Zaboloteanu Georgiana

 

 1.Mazilu Daniela

2.Uţică Viorica

3.Dinescu Mihaela

4.Florea Elena

5.Tudor Zorina

6.Ticã Maria , secretar sef

7.Mandu Gabriela, contabil

 

Comisia pentru Orar

 

 

Mărgărit Ileana

 

1.Tudor Zorina

2.Fudulu Anca

3.Morar Claudia

4.Baboi Roberta, bibliotecar

 Comisia de organizare a serviciului pe şcoală

     

Mărgărit Ileana 

 

1.Tudor Zorina

2.Ungureanu Nicoleta

4.Baboi Roberta, biblioteca

Comisia pentru promovarea imaginii şcolii si a ofertei educaţionale

Dinuţă Ghiorghe

1.Militaru Adina

2.Tudor Zorina

3.Ducan Cristinel

4.Florea Elena

5.Ungureanu Nicoleta

6.Avram Mihaela

7.Şerban Aurel

8.Ticã Maria , secretar sef

9.Mandu Gabriela, contabil

 Comisia de monitorizare a frecvenţei elevilor,combatere a absenteismului si abandonului şcolar

 

 Mărgărit Ileana

1.Cepăreanu Laura

2.Dobrin Constatin

3.Tudor Zorina

4.Ducan Cristinel

5.Dumitrescu Larisa

6.Florea Elena

7.Foltică Monica

8.Dima Cornelia

9.Cȋrstoaia Răzvănel

10.Fudulu Anca

11.Ionescu Dorina

12.Stan Nicoleta

13.Şerban Aurel

14.Zaboloteanu Georgiana

15.Iordan Mirela

16.Militaru Adina

17.Radu Marian

18.Mazilu Daniela

19.Floroiu Alina

20.Avram Mihaela

21.Zafiu Doina

22.Negoescu Ionel

23.Pȋrjol Octavian

24.Ungureanu Nicoleta

25.Olteanu Dumitru

26.Dobre Teodor

27.Dinescu Mihaela

28.Vladu Mariana

29.Voican Elena

30.Uţică Viorica

31. Dragomir Laura

 Comisia de monitorizare a ritmicităţii notării  şi parcurgerea materiei şcolare

Iordan Mirela

1.Vladu Mariana

2.Dobre Teodor

3.Ducan Cristinel

4.Mazilu Daniela

5.Dinescu Mihaela

6.Ilinca Lucian

 

 

Comisia de inventariere

 

 

 Dobre Teodor

1.Dima Cornelia

2.Ilinca Lucian

3.Dinescu Mihaela

4.Drăgoi Runceanu Sandu

5.Negulei Nicolae

 

Comisia de casare

 

Olteanu Dumitru

1.Ilinca Lucian

2.Voicescu Ion

3.Ducan Cristinel

4.Foltică Monica

 

Comisia  paritarã

   

Dinuţă Ghiorghe

1.Florea Elena

2.Dobre Teodor

3.Tudor Zorina

4.Iordan Mirela

5.Morar Claudia

 Comisia de etică

  Iordan Mirela

1.Ducan Cristinel

2.Dinescu Mihaela

3.Florea Elena

4.Mazilu Daniela

5.Cepăreanu Laura

6.Ticã Maria , secretar sef

7.Mandu Gabriela, contabil

8.Zaboloteanu Alin, administrator

 

 Comisia de mobilitate

  

  Avram Mihaela

 1.Fudulu Anca

2.Militaru Adina

3.Cepăreanu Laura

 

Comisie de recepţie lucrãri si bunuri materiale

  

  Dobre Teodor

1.Voicescu Ion

2.Negoescu Ionel

3.Dobrin Constantin

4.Foltică Monica

5.Florea Elena

6.Ducan Cristinel

 Comisia de ȋntocmire a Planului de Acţiune al Şcolii

 Dinuţă Ghiorghe

1.Mărgărit Ileana

2.Popescu Elena

3.Florea Elena

4.Mandu Gabriela

5. Tică Maria

 Comisia pentru elaborarea şi aplicare a  Regulamentului de Ordine Interioarã

  Dinuţă Ghiorghe

 

1.Mărgărit Ileana

2.Mazilu Daniela

3.Dinescu Mihaela

4.Fudulu Anca

5.Iordan Mirela

6.Florea Elena

7.Dobrin Constantin

8.Zafiu Doina

9.Ticã Maria , secretar sef

10. Mandu Gabriela, contabil